SaSu juhlakansalliset 11.6.2016 

RATAMESTARIN LAUSUNTO

Samassa maastossa on suunnistettu v. 1993 SM päiväsuunnistus ryhmä 1 ja MM-katsastus. Kilpailussa käytetään samaa karttaa, joka on ajantasaistettu v. 2015-16. Ajantasaistuksessa on pääpaino ollut kasvillisuuskuvauksen muutoksessa. Jonkin verran on jyrkänne- ja kivikuvausta parannettu. Käyrä- ja avokalliokuvaukseen on puututtu hyvin vähän.
 

Maastossa on suurehkot korkeuserot, erityisesti pisimmillä radoilla. Reitinvalinnoilla voi vaikuttaa paljon noususummaan. Kulkukelpoisuus vaihtelee paljon. Mäkien päälliset ja mäkirinteiden kuusikot ovat yleensä hyväpohjaisia. Aluskasvillisuutta on noussut runsaasti parin viime viikon aikana toukokuun lämpöaallon vaikutuksesta.
Maastosta löytyy myös tiheiköitä ja muutama harvennushakkuu, joissa hakkuujätettä on paljon. Radoilla H35,H40 ja H20 kannattaa reitinvalinnasta riippuen huomioida majavien aiheuttama ojan leveneminen. Ylityskohdat (majavapadot) on merkitty karttoihin ja lähdön mallikarttaan.  Maaston vaativuudesta johtuen aikaerot muodostunevat suuriksi.


Kartassa on merkitty kielletyksi alueeksi tänä keväänä istutettu pieni aukko, joka tulee kiertää (koskee yli 6 km ratoja).


Tervetuloa upeisiin Porosalmen maastoihin !


Hannes Loikkanen

Ratamestari