äMaastokuvaus / Terrain type description (see lower) II Sawo-Rogaining 28.05.2011 Joroinen

2. Sawo-Rogaining järjestetään huomattavasti edeltäjäänsä maaseutumaisemmissa olosuhteissa. Kilpailukeskus sijaitsee Joroisten keskustassa. Siitä kilpailumaasto levittäytyy ympäröivälle maaseudulle.  Kotkatharjun ja Kolman suppamaastoissa testataan kilpailijoiden suunnistustaidot, muualla maasto on suurpiirteisempää. Alueella on suhteellisen runsas tieverkosto, mutta rastit on valtaosin sijoitettu metsäalueille. Toki rastipisteitä valitessa on otettu huomioon myös vähemmän suunnistusta harrastaneet kilpailijat. Uskomme kaikille löytyvän sopivasti haastetta. 

Rastien pisteytyksessä tullaan hieman painottamaan suunnistuksellisesti vaativimpia pisteitä, joten menestyminen kilpailussa vaatii sekä rautaista kuntoa että sujuvaa suunnistusajattelua. Rasteja
viedään maastoon reilut 40 kpl. Optimireittiä kaikki rastit kiertäen tullee yli 80 km.  Kartan mittakaava on 1:20 000 ja se tulostetaan 2 kpl A3 kokoiselle karttalehdelle, jotka keskiosassa menevät hieman limittäin. Tälläkin kertaa kartta koostuu osin suunnistuskartoista ja osin peruskarttapohjalta tehdyistä rogaining-kartoista. Kaikilta osin rastipisteiden läheltä kartasta kuitenkin löytyvät suunnistuksellisesti olennaisimmat asiat.

Oman mausteensa tähänkin kisaan tuovat lukuisat vesialueet. Tällä kertaa emme kiellä uimista, joissakin kohdin puron ylitys voi lyhentää matkaa paljonkin.  Ratamestariryhmä toivottaa kaikki tervetulleiksi Savoon nautiskelemaan ulkoilmasta ja upeista maisemista!


 

The second Sawo-Rogaining is going to be organized more in countryside type terrain that the first one.  The competition center is located in hotel Joronjälki in the Joroinen village. The competition terrain is mainly in the surrounding country side of Joroinen.  The competitor's orienteering skills will be tested in Kotkatharju ja Kolma kettle type orienteering  terrains. On the other areas the terrain is mainly easier. In the area there are plenty of roads but most of the control points are located in the forest areas. When selecting control points we have been thinking about less skilled orienteerers too thus there will be challenges for everybody. 

Challenging orienteering tasks will be pointed when defining the value of the each checkpoint. The be succesful in the competition you need good  physical condition and fluent orienteering skills. There will be about 40 checkpoints and the optimum route through all the points will be about 80 km. The scale of the map is 1:20 000 and it will be printed to 2 A3 paper sheets with some common area in the middle of the terrain. The map is combination of orienteering maps and more general rogaining maps. Close to the checkpoints the necessary orienteering details have been updated.

Also in this competition there are several water areas. This time it is allowed to swim. In some places crossing a stream could shorten the distance significantly. The course planner team welcome everybody to enjoy outdoor activity and wonderful sceneries.