FM lång R1

Leppävirta 6-7.2008

 

Tävlingsdirektiv

 

Funktionärer:

 

Tävlingsledare               Raimo Ahokas tel 040 5403974 
Sekreterare och info         Riitta Minkkinen tel 040 5260971 
Organisationskommitté ordf.  Martti Lamberg
Marker, jordägarna           Paavo Issakainen
Tävlingscentralen            Arvi Laitinen 
Huvudbanläggare              Juha Kettunen 
Banläggarena                 Hannes Loikkanen, Timo Natunen 
Vätske-, mellantidkontroller Pekka Tiainen, Matti Huuhka 
Starter                      Kari Kolari 
Resultaten, stödperson       Kari Pikkarainen, Risto Kivinen 
Online-förbindelser          Seppo Tossavainen 
Mål                          Janne Sutinen 
Speaker                      Antti Lindqvist 
Pressinfo                    Pekka Koponen 
Restaurang                   Eira Laitinen 
Elektrisitet                 Reijo Leivonen, Reijo Koponen 
Trafik och parkering         Raimo Uljanoff, Leppävirran Viri 
Tvätt, WC                    Alpo Markoff 
Barnpass                     Virpi Pitkänen
Första Hjälp                 Kari Reinikainen 
Tävlinglingsövervakare       Pentti Saarinen SSL/SaRa 040 5911632 
Bankontrollant               Kimmo Kettunen SäynSa 
Tävlingsjuryns ordf.         Jari Sihvonen JuvU 
Tävlingsjuryns medlemmar     Silja Tarvonen Kalske ja Miika Hernelahti KR
Värd för hedersgäster        Kommundirektör Markku Tervahauta 
Tävlingens beskyddare        Landskapdirektör Jussi Huttunen

 

Regler

I tävlingen följs Finlands Orienteringsförbundets (SSL) tävlingsregler och arrangörernas

bestämmelser.

 

Karta

Tävlingskartan är i 6 färger, i skalan 1:15 000, ekvidistans 5 m, tryckt 8/2008. Kartan finns

 till påseende i startfållan. Kartans storlek i kvaltävlingen är A4 och i finalen A3. Kartorna är

 i plastfodral.

 

Karteringen är gjord av Rauno Asikainen (Mapline Oy). Karteringen är av god kvalitet och lyckas

bra med tanke på kartskalan.

 

I kvaltävlingen är kontrolldefinitionerna tryckta på kartan och separata definitioner delas inte ut.

I finalen finns kontrolldefinitionerna på startställe och också tryckt på kartan. Plastfickor  för dessa

är tillgänglig.

 

Båda dagarna samlas kartorna upp vid målet ända tills starttröskeln är stängd och delas ut efter det

vid info. Kartor finns också att köpa från info efter att starttröskeln är stängd.

I info kan man be att posta kartorna. Ge adress och betala postavgiften.

 

Terrängbeskrivning

Terrängen är typisk savolax ekonomiskog där höjdskillnaden är som högst 50 m. Backarnas

överdelarna är för det mesta snabblöpta. Framkomligheten i de ljusgröna områdena på backarna

och i äldre planteringar är skaplig bra. Tröggående marker fins mest på banornas slutdelen.

 

Förbjudna områden

I tävlingen bör beaktas förbjudna områden, särskilt naturskyddsområde ”Orinoro klyftans”

där genomgång är strängt förbjudet. Klyftans övre kanterna är märkta med röd-band

(farlig fällning). Åkrarna som är avbildat med prickraster eller förbjuden tecken, får man inte beträda.

Områden övervakas.

 

Tävlingsnummer

Tävlingsnumrena finns vid starttröskeln ända tills starttröskeln stängs. B-finalisterna använder

samma nummer på söndagen som i kvalet. A-finalisterna tar ny nummer.

 

Emit-kontrollapp

Vid startplatsen tar alla tävlande själv kontrollappen.

 

Emit-kortets nummer och funktionens kontroll

Kontrollera ditt emit-korts nummer från startlistan och vid modellkontrollen att kortet fungerar. Kort

med fel nummer eller som inte fungerar bör bytas vid info. Tävlande är själv ansvarig för att kortet

är i skick. Emit-kortets nummer kontrolleras inte på startställe.

 

Modellkontroll

Modellkontrollen är vid infopålen, där finns också emit-kortets granskningsenhet.

 

Starttider

Kvaltävlingens starttider är till påseende i handprogram, på resultattavlan, FM-tävlingens webbsidor,

i info och vid starten.

Söndagens starttider avgörs enligt resultaten i kvaltävlingen. I A-finalen deltar 60 bästa / heat så att

bästa startar sist. Om flera får samma placering i kvalet avgörs startplaceringen via lottning.

De som inte klarade sig till A-finalen tävlar i B-finalen enligt placeringen i kvalen så att bästa startar

sist. Diskvalificerade och de som avbrutit startar först.

Finalens starttider finns på webben på lördagen efter kl 20.00, på internetsidan

http://personal.inet.fi/urheilu/sasu, i tävlingscenter och på startplatsen.

 

Starttröskeln

Till starttröskeln är på båda dagarna 0,6 km. Snitslingen är utmärkt med röd-blå-vit hängande band.

På startplatsernas förväntans området finns regnskydd, drickvatten och wc. Därifrån är också

klädtransport till TC:n.

Starttröskeln bör överskridas på lördagen senast kl 11.35 och på söndagen senaste kl 11.45.

Mobiltelefoner får inte medtas till starttröskeln / starten.

Tränare / ledare får inte överskrida starttröskeln och får inte vara vid starten.

 

Start

Första starten är på lördagen kl 11.00. På söndagen är B-finalens start kl 9.00 och A-finalens

start kl 11.00.

4 min. före starttiden tävlanden kallas in till startfållan för nummerkontroll. 3 min. före kontrolleras

emit-kortet och tävlande nollar kortet. 2 min. före finns modellkarta. 1 min. före flyttar tävlande

sig bredvid sin egen kartlåda som är märkt med klassbetäckning. Kartan får tas vid startögonblicket.

 

Bandlängder

klass

banländt

dryck

klass

banländt

dryck

 

klass

banländt

dryck

 

klass

banländt

dryck

H21K1

8,6

5,8

D21K1

7,1

4,2

 

H21

13,7

4,9  7,3  9,4

 

H21B1

9,9

5,3

H21K2

8,6

6,0

D21K2

7,1

4,2

 

H20

10,8

3,2  5,2  7,2

 

H21B2

9,7

4,9

H21K3

8,7

5,8

D21K3

7,0

4,1

 

H18

8,9

4,6  6,7

 

H21B3

9,7

5,2  7,2

H21K4

8,6

5,9

D20K1

5,5

 

 

H17

7,5

5,2

 

H21B4

9,3

4,9  6,9

H21K5

8,5

5,8

D20K2

5,5

 

 

H16

6,5

4,1

 

H21B5

9,1

4,8  6,8

H21K6

8,6

5,7

D18K1

5,2

2,3

 

H15

4,6

2,2

 

H20B

8,0

3,4  5,4

H20K1

7,4

4,5

D17K1

4,7

1,9

 

D21

10,2

1,9  3,9  5,9

 

H18B

6,6

4,4

H20K2

7,5

4,6

D16K1

3,6

 

 

D20K1

7,4

2,8  4,9

 

H17B

5,5

3,0

H18K1

6,8

 

D15K1

3,4

 

 

D20K2

7,4

2,8  4,9

 

H16B

4,5

2,0

H17K1

5,9

 

 

 

 

 

D18

6,4

4,1

 

H15B

4,5

2,1

H16K1

4,9

2,0

 

 

 

 

D17

5,5

3,1

 

D21B1

7,7

3,0  5,0

H16K2

4,9

2,1

 

 

 

 

D16

4,6

2,0

 

D21B2

7,6

3,3  5,4

H15K1

4,6

1,8

 

 

 

 

D15

3,8

1,6

 

D20B

5,8

3,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D18B

4,9

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D17B

4,9

2,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D16B

4,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D15B

3,9

 

 

 

Vätskekontroller-och platser

Vätskekontrollerna är märkta i kontrollangivelserna och på kartorna.

Vätskekontrollernas avstånd från starten är angivna i tävlingsdirektiven (banlängder). Tomma s.k.

energiförpackningar och annat skräp bör lämnas vid vätskekontrollerna eller hämtas till målet.

 

Online-kontroller, radio- och TV kontroll

Online-kontroll användes i kvaltävling och i finalen. Möjligen i A-finalen vid radio- och TV-kontroll

kan åskådare gå i terrängen med handledare.

 

Mål och avbrutna

Från sista kontrollen är snitsling till målet, där det finns online-målstämpling och efter det stämp-

lingskontroll. Tävlande som avbryter passerar mållinjen som övriga tävlande. Också om man

pågår i olyckshändelse, skall man anmäla till målpersonalen. Målet stängs på lördagen kl 15.30

och på söndagen kl 16.30.

Omklädning, tvätt och WC

Finns alldeles intill tävlingscentrum.  WC:n finns också vid startplatserna. I tvätten är tryckknapp

duschar. Tävlingskläder och skor får man inte skölja i duschar. För dom finns utanför tvättplats.

 

Info

Info och tävlingskansliet finns på TC:n nära målet.

 

Restaurang

Tävlingsrestaurang med " full service" är inne i skolbyggnad och en mindre matplats vid målområdet.

Matsedel och priserna finns att se på webben en vecka före.

 

Barnpass

Öppnas  båda dagarna en timme före tävlingen börjar. Egen vägkost och klädsel enligt vädret.

 

Första hjälp

Finns vid TC:n skolbyggnads inomhus och också i terrängen som är märkta på kartorna. Från

vätskekontrollerna kan man ta kontakt till TC:ns första hjälp. (Kari Reinikainen puh. 050 3430803).

 

Priser

Prisutdelningen börjar klassvis då resultaten är klara. Priser delas i A-finalen till de 10 bästa i

H / D 21 klasser och i dom andra klasser still 6 bästa. Alla B-finalernas klassvinnare får priset.

 

Medaljörernas ritning av sina rutter

Medaljörerna inbjudes att komma till media rummet för att rita in sina rutter genast då resultaten

är klara.

 

Tävlingskontrollantens utlåtande

Kontrollantens kommentarer ingår i detta direktiv. Eventuella sista möjliga anmärkningar finns på

tävlingsdagen på TC:ns infotavla senast 1 tim. före första start.

 

 

Lycka till i tävlingen !

 

Savon Suunta ry