SM 2008 pitkä matka 6-7.9.2008      

3. SM-pitkä matka (R1), 6.–7.9.2008, Savon Suunta  ERILLISOHJEET

3.1 Sarjat
Sarjat H21, H20, H18, H17, H16, H15 ja D21, D20, D18, D17, D16, D15.

3.2 Karsintakilpailut la 6.9.
Kun sarjaan ilmoittautuu vähintään 61 osanottajaa, sarja jaetaan kahteen, tai tarvittaessa useampaan karsintaerään. Lähtöväli vähintään 2 min.

Kun sarjaan ilmoittautuu 60 osanottajaa tai sitä vähemmän, näistä muodostetaan yksi karsintaerä, jonka tulosluettelo muodostaa loppukilpailun lähtöluettelon käännetyssä järjestyksessä.

Karsintakilpailun lähtöluettelot muodostuvat SSL:n www-rankin 27.8. tilanteen perusteella siten, että rankin parhaat sijoitetaan karsintaerien viimeisiksi lähtijöiksi. Rankin perusteella määräytynyt lähtöpaikka ja –aika on henkilökohtainen. Jos kilpailuun ilmoittautunut ei kilpaile, paikka jää tyhjäksi. Ellei kilpailija ole rankilistalla, hänet sijoitetaan (arvotaan) lähtemään karsintaerän alussa.

Omaa ikäsarjaansa nuorempaan sarjaan ilmoittautuvilla veteraanisarjojen kilpailijoilla tai vanhempaan sar-jaan ilmoittautuvilla nuorten sarjojen kilpailijoilla huomioidaan sarjasta riippumatta korkeimmat rankipisteet.

3.3 Loppukilpailut su 7.9.
SM-loppukilpailuun pääsee karsintaerien lukumäärän perusteella lähimpänä 60:ta oleva määrä kilpailijoita. Jos määrät ovat yhtä lähellä 60:ta, valitaan näistä kahdesta vaihtoehdosta suurempi määrä. Esimerkki: Jos H21:ssa on 8 karsintaerää, jokaisesta valitaan 8 kilpailijaa eli 8 x 8 =64.
Jos useampi kilpailija saa viimeisen loppukilpailuun oikeuttavan sijoituksen, on määrä vastaavasti suurempi. Loppukilpailun lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Lähtöväli 3 min.

3.4 B-finaalit su 7.9.
Loppukilpailusta karsiutuneille, sekä karsinnassa keskeyttäneille ja hylätyille järjestetään B-finaali kansallisena kilpailuna sarjoissa H21, H20, H18, H17, H16, H15, D21, D20, D18, D17, D16, D15.
Väliaikalähtönä toteutettavan B –finaalin lähtöjärjestys muodostuu karsintakilpailun tuloksista käännetyssä järjestyksessä. Karsinnassa keskeyttäneet tai hylätyt sijoitetaan B -finaalin lähtöluettelossa ensimmäisiksi lähtijöiksi. Lähtöväli 1-2 min.

3.5 Samaa seuraa edustavien lähtöjärjestys
Rankin tai karsinan perusteella muodostunutta lähtöjärjestystä ei muuteta vaikka samaa seuraa edustavat osuisivat peräkkäisiksi lähtijöiksi.

3.6 SM –säännöt
Suomen mestaruuskilpailuja koskevat erityissäännökset on kirjattu Suunnistuksen lajisääntöjen 19. lukuun. Esimerkki: Lajisääntöjen mukaan SM –kilpailun (kuten muidenkin yleisten kilpailujen) osanottajaksi hyväksytään lajisääntöjen 19.21 kohdan mukaan vain sellainen kilpailija, jolla on lisenssi lunastettu ilmoittautumis-hetkellä.

WWW-ranki on haettavissa jäljempänä mainittuina päivinä osoitteesta:

http://www.pekkapirila.fi/ohj/index.html#Kilpailijatietokannat

Järjestäjän tulee hakea ohjeissa mainittu www-ranki käyttöönsä seuraavan aikataulun mukaisesti.

www-rankipäivä        www-rankin hakuaika
27.8.2008                    28.-29.8.2008 
10.9.2008                    11.-12.9.2008