Kuntorastit 05.09.2006 RuokojärviA-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

A-rata 6.1 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1. Timo Natunen        SaSu        43.08
  2. Tapio Mattila        S-JKL        48.26   +5.18
  3. Kari Kolari         SaSu        49.11   +6.03
  4. Anssi Auvinen        SaSu        50.06   +6.58
  5. Pekka Tiainen        SaSu        50.48   +7.40
  6. Pekka Lehtiniemi      Navi        51.44   +8.36
  7. Janne Sutinen        SaSu        52.20   +9.12
  8. Matti Mäkinen        SaSu       1.02.52  +19.44
  9. Esko Hytönen        SaSu       1.14.07  +30.59
 10. Marko Siitari                 1.30.31  +47.23

A-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

B-rata 4.1 km

 (Lähti: 16, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1. Matti Huuhka        SaSu        38.17
  2. Reijo Ovaskainen      SaSu        39.05    +48
  3. Kai Törmikoski       SaSu        40.52   +2.35
  4. Saara Hautala        SaSu        43.17   +5.00
  5. J-P Frilander        SaSu        43.44   +5.27
  6. Jaana Hautala        SaSu        45.51   +7.34
  7. Urpo Tahvanainen      SaSu        49.22  +11.05
  8. Kari Kinnunen        SaSu        53.29  +15.12
  9. Panu Semi          SaSu        53.43  +15.26
 10. Ari Tolvanen        SaSu        54.23  +16.06
 11. Reijo Kärkkäinen      SaSu        58.00  +19.43
 12. Anita Hyttinen                1.01.48  +23.31
 13. Satu Immonen        SaSu       1.03.13  +24.56
 14. Heikki Partanen       SaSu       1.06.51  +28.34
 15. Eero Lahtinen        SaSu       1.26.43  +48.26
 16. Pauli Hirvonen       SaSu       1.26.47  +48.30

A-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

C-rata 3.1 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1. Miisa Pikkarainen      SaSu        30.42
  2. Kari Pikkarainen      SaSu        30.58    +16
  3. Veera Hautala        SaSu        34.56   +4.14
  4. Ossi Eronen         SaSu        36.18   +5.36
  5. Paavo Issakainen      SaSu        36.59   +6.17
  6. Raija Koskinen       SaSu        37.30   +6.48
  7. Seija Purhonen       SaSu        40.16   +9.34
  8. Tarja Kärjä         SaSu        43.48  +13.06
  9. Hans Gustavsen       SaSu        46.10  +15.28
 10. Eero Monni         SaSu        47.03  +16.21
 11. Pekka Tolvanen       SaSu        49.19  +18.37
 12. Lasse Tolvanen       SaSu        51.00  +20.18
 13. Virva Leväiinen       SaSu        51.01  +20.19
 14. Eija Huuhka         SaSu        51.28  +20.46
 15. Marjo Huuhka        SaSu        51.31  +20.49
 16. Osmo Käräjämies       SaSu        54.50  +24.08
 17. Antti Rainio        SaSu        56.21  +25.39
  - Jani Hämäläinen               Ei aikaa

A-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

D-rata 1.7 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1. Markus Puranen       SaSu        21.20
 Kesk Annina Koskinen       SaSu      Keskeytti

A-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

TR-rata 1.5km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1. Vesa Kärjä         SaSu        14.12
  2. Maaria Koskinen       SaSu        15.52   +1.40

A-rata 6.1 km B-rata 4.1 km C-rata 3.1 km D-rata 1.7 km TR-rata 1.5km RR-rata

RR-rata

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1. Samuli Natunen       SaSu        14.10
  2. Henna Mikkonen       SaSu        14.52    +42
  3. Lassi Törmikoski      SaSu        14.55    +45
  4. Timo Mikkonen        SaSu        15.01    +51
  5. Tuuli Kärjä         SaSu        17.12   +3.02
  6. Maria Mönkkönen       SaSu        18.09   +3.59
  7. Riina Törmikoski      SaSu        19.21   +5.11
  8. Laura Ollikainen      SaSu        23.21   +9.11
  9. Niina Ollikainen      SaSu        24.44  +10.34